Vooruitblik

Anne Wenzel eert vrouw

A-kwartier krijgt

vrouwenbuste op erezuil

Na jarenlange lobby kwam een einde aan de raamprostitutie in het A-kwartier. Bewoners en gemeente trokken samen op om de buurt een nieuw gezicht te geven, maar er was nog een wens: kunst. Anne Wenzel maakt een vrouwenbuste die de buurt nieuw elan moet geven…

Facebook
Google+
http://kunstenstad.nl/blok-home">
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
DOWNLOAD

Kunst & Stad is een uitgave van het CBK Groningen. Het verschijnt 2 keer per jaar als digitaal magazine en als papieren editie. Het digitale magazine is via deze website gratis beschikbaar.